Posiedzenie Kapituły Wawrzynów Pracy Organicznej 2018

Posiedzenie Kapituły Wawrzynów Pracy Organicznej 2018

W dniu 01.03.2018 r. w siedzibie Unii Wielkopolan, pod przewodnictwem Prezydenta Unii Wielkopolan Pawła Leszka Klepki , odbyło się posiedzenie Kapituły Wawrzynów Pracy Organicznej, w skład której weszli dotychczasowi przedstawiciele Stowarzyszenia – Prezydent Paweł Leszek Klepka, Wiceprezydent Ryszard Ciesielski, Monika Leman-Tomaszewska Sekretarz WNJ oraz zaproszeni gości. Zgłoszeni Kandydaci zostali wcześniej przestawieni przewodniczącemu kapituły prof. Pawłowi Łączkowskiemu,który nie mógł uczestniczyć w zebraniu. Przed przystąpienie do obrad, zaproszeni goście otrzymali folder zawierający sylwetki tegorocznych kandydatów.

Do VII Wawrzynów Pracy Organicznej otrzymaliśmy 8 zgłoszeń od Samorządów, Gmin, 4 kandydatury przesłane przez osoby prywatne oraz 12 kandydatur  z ubiegłych lat, czyli łącznie 24 kandydatury. Kapituła dokonała wyboru 6 Laureatów, po uprzednim dokładnym zapoznaniu się z sylwetką każdego.

Przed przystąpienie do właściwych obrad członkowie Kapituły zostali zapoznani z projektem oprawy merytorycznej i artystycznej uroczystej gali wręczenia Wawrzynów Pracy Organicznej oraz harmonogramem obchodów.

Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi przez różne środowiska kandydatami i  dogłębnym przeanalizowaniu nominowanych, Kapituła przystąpiła do obrad, w wyniku których przyznanych zostało sześć Wawrzynów Pracy Organicznej za rok 2018 w następujących kategoriach:

Wawrzyn Honorowy
Wawrzyn im. Emilii Sczanieckiej
Kultura
Edukacja
Praca na rzecz wspólnot lokalnych
Partnerska formuła budowania gospodarki

Ogłoszenie Laureatów VII edycji Wawrzynów Pracy Organicznej nastąpi podczas Gali, w uroczystej oprawie z udziałem zaproszonych gości i mediów, która odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. w Hotelu Bazar Poznański o godzinie 17.00.

Comments are closed.