O Unii Wielkopolan

O Unii Wielkopolan

Unia to najstarsze w Polsce stowarzyszenie działające na rzecz regionalizmu. Jego cele to między innymi

Rozwijanie samorządowych zdolności Wielkopolan przez lepsze wykorzystanie potencjałów: naukowego, gospodarczego, kulturalnego oraz popieranie i promocję inicjatyw i działań sprzyjających autonomicznemu rozwojowi jednostek i grup, które dają możliwość wzrostu społeczno-kulturalnego i gospodarczego Wielkopolski.

Ulepszanie jakości życia Wielkopolan przez zmianę relacji miedzy społeczeństwem a państwem, tworzenie samorządnego politycznie i gospodarczo regionu, wyposażonego w zagwarantowane konstytucyjne uprawnienia prawodawcze i wykonawcze oraz prawo tworzenia własnego budżetu, stwarzających atmosferę zaufania i szacunku dla idei regionalizmu i wspierania godności własnej Wielkopolan.

Budowanie teraźniejszości i przyszłości regionu, otwartego na inwestorów, partnerów gospodarczych i turystów przez rozwijanie i umacnianie samorządności terytorialnej jako najbardziej efektywnej formy demokracji lokalnej w Wielkopolsce.

Comments are closed.