Maksymilian Jackowski

Działacz społeczno-gospodarczy. Urodził się w 1815 r. w Słupi (powiat jarociński). Uczęszczał do Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, a po odbyciu służby wojskowej praktykował na roli w Turwi k. Kościana, w Źrenicy k. Środy Wielkopolskiej i Pobereżu na Podolu.

Po powrocie do Poznania w 1850 r. zakupił majątek w Pomarzanowicach k. Pobiedzisk, w którym gospodarował do 1885 r. Przez lata zajmował się organicznikowską działalnością społeczno-gospodarczą. Wstąpił do Towarzystwa Rolniczego, w 1861 r. uczestniczył w zjeździe organizacyjnym Centralnego Towarzystwa Gospodarczego.

 W 1863 r. został aresztowany za organizowanie pomocy powstańcom styczniowym, jednak uniewinniono go w procesie berlińskim. Od 1865 r. wszedł do władz Centralnego Towarzystwa Gospodarczego i w jego imieniu objął opiekę nad kółkami rolniczymi. Patronat ten, sprawowany do 1900 r., był głównym dziełem jego życia. Organizował wystawy rolnicze, propagował racjonalizację gospodarki i ubezpieczenia.

Kółka rolnicze odegrały ogromną rolę w dziedzinie szerzenia postępu rolniczego i obronie polskich interesów gospodarczych pod zaborem pruskim. Prowadził także akcję oświatową i instruktażową. Od 1875 r. rozpoczął wydawanie ?Rocznika Kółek?, a od 1889 r. ?Poradnika Gospodarskiego?. Od 1885 r. zamieszkał na stałe w Poznaniu i tutaj zmarł w 1905 r. Pochowany został na cmentarzu przykościelnym we Wronczynie k. Pobiedzisk.

Comments are closed.