III edycja 2014

 

 1. Prof. Jacek Łuczak – Wawrzyn Honorowy 
  Profesor nauk medycznych specjalizujący się w m.in. anestezjologii, kardiologii oraz medycynie paliatywnej. Znany z zaangażowania w pionierskie działania z zakresu medycyny paliatywnej i hospicyjnej. Podjęte przez prof. Łuczaka inicjatywy wspomagają rozwój opieki paliatywnej, nie tylko w Poznaniu, ale także w w Polsce. Jest założycielem Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, Hospicjum Palium, jest także odpowiedzialny za powołanie Krajowej Rady Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej ? pełniącej funkcję doradczą dla Ministra Zdrowia. Profesor Łuczak jest współautorem współczesnej koncepcji opieki hospicyjnej w Polsce oraz inicjatorem powstania programu szkoleń studentów w zakresie medycyny paliatywnej.
 2. Wojciech Spaleniak  w Kategorii: Kultura
  Dyrektor Biblioteki Raczyńskich -dzięki Wojciechowi Spaleniakowi biblioteka odnosi sukcesy m.in. w działalności kulturalnej, propagowaniu czytelnictwa i promocji poszczególnych publikacji. Posiada w swoim dorobku kilkadziesiąt publikacji. Jednym z największych sukcesów Wojciecha Spaleniaka związanych z zarządzaniem instytucją kultury, było doprowadzenie do rozbudowy głównego gmachu Biblioteki Raczyńskich, która zakończyła się w połowie 2013 roku. Był to bowiem kamień milowy w dalszym jej rozwoju w celu efektywnego zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników Biblioteki.
  Na zdjęciu: Wojciech Spaleniak, Paweł Leszek Klepka.
  DSC_0365
 3. Prof. Lech Trzeciakowski w Kategorii: Edukacja
  Profesor nauk historycznych specjalizujący się w dziejach Polski i Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem historii Wielkopolski i Poznania. Autor kilkuset publikacji. Jego twórczość naukowa, doceniana jest za staranną kwerendę źródłową, umiejętności analityczne i syntetyczne, znajomość światowej literatury oraz nowatorskie podejście do procesu historycznego. Jest autorem wielu publikacji i książek, wygłaszał odczyty na wielu uczelniach wyższych, wykształcił kilkuset magistrów oraz kilkudziesięciu doktorów. Uważany jest za współczesnego organicznika. Jest osobą aktywnie uczestniczą w życiu naukowym i społeczno-kulturalnym w Poznaniu.
  Na zdjęciu: prof. Lech Trzeciakowski.
  DSC_0351
 4. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Kategorii: Praca na rzecz wspólnot lokalnych
  Historia Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) sięga 1990 roku. Obecnie zrzesza ponad 270 jednostek lokalnych z Wielkopolski, Dolnego Śląska, Pomorza oraz województwa lubuskiego i łódzkiego. Wspiera ideę samorządu terytorialnego, aktywnie działa na rzecz podnoszenia efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych poprzez m.in. działania edukacyjne, doradcze czy wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych.
  Na zdjęciu: Paweł Leszek Klepka, Maciej Kozik, Mirosław Broniszewski oraz Jarosław Liberek.
  DSC_0377
 5. Firma W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano?Nasienne sp. z o.o. w Kategorii: Partnerska formuła budowania gospodarki
  Firma W. LEGUTKO funkcjonuje na rynku ogrodniczym już ponad 20 lat, oferując szeroki asortyment nasion różnych gatunków i odmian roślin ozdobnych, warzyw i ziół. W. LEGUTKO zaangażowana jest w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez m.in.: działalność charytatywną wpierając fundację ?Chcę Żyć?, pomagającej ciężko chorym i ubogim dzieciom oraz biorąc udział w akcji ?Nasiona dla Afryki?. Firma angażuje się również w działania na rzecz sportu i kultury.
  Na zdjęciu: Paweł Leszek Klepka, Wiesław Legutko.
  DSC_0386

Dodaj komentarz