Konkursy w ramach DPO

W ramach Dni Pracy Organicznej organizowane są konkursy:

1. Konkurs fotograficzny „Poznań w oczach dziecka”

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie

 Wielkopolski i obejmuje kategorie tematyczne:
1. Zabytki Miasta Poznania
2. Miejsca Pamięci Postaci związanych z pracą organiczną
3. Miejsca w Poznaniu, które chcesz odwiedzić lub zobaczyć ponownie
4. Miejsca w Poznaniu, które należałoby zmienić
5. Krajobrazy z własnego miejsca zamieszkania.

 Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice: analogowo lub cyfrowo.

Zobacz nagrodzone prace z II edycji konkursu (2013)

2. Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prace konkursowe mogą mieć formę opracowań pisemnych lub zbiorów fotografii i dokumentów. Dopuszcza się możliwość przygotowania prac zespołowych.

Udział w konkursie wymaga przedstawienia pracy w ramach jednej z czterech grup tematycznych:
1. Powstanie Wielkopolskie to część historii mojej rodziny.
2. Mój bohater Powstania Wielkopolskiego.
3. Bitwa lub epizod Powstania Wielkopolskiego.
4. Zapomniane powstanie? Tradycje i symbole Powstania Wielkopolskiego w Wojsku Polskim.

Zobacz relacje z rozdania nagród z I edycji konkursu (2013)

Kolejne edycje już niebawem, o ich ogłoszeniu będziemy informować na bieżąco na stronach:
www.unia.wielkopolan.pl
www.dpo.unia.wielkopolan.pl
www.facebook.com/Unia.Wielkopolan

 

Comments are closed.