Konferencja „Poznaj swego Sąsiada? Romowie w Poznaniu i Wielkopolsce”

Konferencja „Poznaj swego Sąsiada? Romowie w Poznaniu i Wielkopolsce”

Unia Wielkopolan zaangażowała się w realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,  w ramach którego podjęła szereg działań mających na celu:
– integrację społeczeństwa,
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, na które Romowie są szczególnie narażeni ze względu na hermetyczny charakter wspólnot romskich oraz odmienność kulturową,
– upowszechnianie wiedzy o społeczności romskiej.
W ramach Dni Pracy Organicznej odbyła się konferencja „Poznaj swego Sąsiada? Romowie w Poznaniu i Wielkopolsce”, na której poruszono tematy:
– „Romowie naród bez ojczyzny” wykład dr Anity Adamczyk z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
– „Romowie w Poznaniu” wykład Anny Markowskiej, Prezesa Fundacji Bahtałe Roma,
– „Polityka władz wobec społeczności romskiej na przykładzie województwa wielkopolskiego” przedstawiona przez Patryka Pawełczaka, Pełnomocnika Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Poniżej, krótka fotorelacja z konferencji.

Dodaj komentarz