Dni Pracy Organicznej

Obchody Dni Pracy Organicznej to inicjatywa Unii Wielkopolan mająca na celu kontynuowanie wielkopolskich tradycji pracy organicznej, utrwalające w społeczeństwie dobre wzorce z przeszłości. W ramach obchodów organizowane są wydarzenia społeczno-kulturalne i naukowe np. symboliczne uczczenie Organiczników, konferencje naukowe, konkursy dla młodzieży szkolnej czy występy artystyczne.

Wawrzyny Pracy Organicznej

Wawrzyny Pracy Organicznej to wyróżnienia przyznawane przez Unię Wielkopolan dla działaczy i organizacji, za aktywny wkład w rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Wielkopolski. Uroczyste wręczenie statuetek odbywa się w ramach Dni Pracy Organicznej.

O Unii Wielkopolan

Rozwijanie samorządowych zdolności Wielkopolan przez lepsze wykorzystanie potencjałów: naukowego, gospodarczego, kulturalnego oraz popieranie i promocję inicjatyw i działań sprzyjających autonomicznemu rozwojowi jednostek i grup

Podsumowanie VI Dni Pracy Organicznej – PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania za przystąpienie do Komitetu Honorowego VI Dni Pracy Organicznej,które odbyły się w dniach 19-29 kwietnia 2017 r. Panom: Zbigniewowi Hoffmannowi  – Wojewodzie Wielkopolski Markowi Woźniakowi – Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Jackowi Jaśkowiakowi – Prezydentowi m. Poznania Janowi Grabkowskiemu

VI Gala wręczenia Wawrzynów Pracy Organicznej

Wydarzeniem zwieńczającym IV Dni Pracy Organicznej (19-29 kwietnia 2015 r.) była uroczysta gala, która odbyła się 26 kwietnia w historycznych wnętrzach Bazaru Poznańskiego. Tego dnia wręczono Wawrzyny Pracy Organicznej – wyróżnienia dla osób i organizacji, które swoim wkładem inicjują rozwój

Obchody DPO w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu

24 kwietnia w murach Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu odbyło się podsumowanie odchodów Dni Pracy Organicznej zorganizowanych na terenie miasta i gmin. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniami: Burmistrz Miasta Lubonia p. Małgorzaty Machalskiej Prezydenta Unii Wielkopolan,

Inauguracja VI Dni Pracy Organicznej – Wierzenica

Tegoroczne VI Dni Pracy Organicznej rozpoczęły się 19 kwietnia w Wierzenicy, w dworku Augusta Cieszkowskiego. Uroczystość otwarcia poprzedzone zostało przemówieniami Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Mariana Szkudlarka i Prezydenta Unii Wielkopolan, Pawła Leszka Klepki. Przemówienie Pana Burmistrza skoncentrowało się na

Posiedzenie Kapituły Wawrzynów Pracy Organicznej 2017

W dniu 07.04.2017 r. w siedzibie Unii Wielkopolan, pod przewodnictwem Prezydenta Unii Wielkopolan Pawła Leszka Klepki , odbyło się posiedzenie Kapituły Wawrzynów Pracy Organicznej, w skład której weszli dotychczasowi przedstawiciele Stowarzyszenia ? Prezydent Paweł Leszek Klepka, Wiceprezydent Ryszard Ciesielski oraz